Kommende møder i Selskabet for Ernæringsforskning

Torsdag den 27. april 2017: Eating environments where plant-based foods are the easy choice

Tirsdag den 2. maj 2017: Frugtjuice - Sundt eller Syndigt? Fagligt symposium om frugtjuice

Onsdag den 24. maj 2017: SfE Temamøde 2017 på Carlsberg Akademi (program under udarbejdelse)

Læs mere og tilmeld dig her

Møder og tilmelding

Læs om SfE's kommende og tidligere arrangementer

Medlemsskab

Bliv medlem af SfE og opnå en række fordele

Eksterne arrangementer

Relevante arrangementer og kurser indenfor ernæring, som afholdes af eksterne i Danmark og i udlandet

Om SfE

Selskabet for Ernæringsforskning blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 21. februar 1967 efter initiativ af Professor dr. Phil. Henrik Dam, som også blev valgt til Selskabets første formand.

Selskabets formål var dels at "fremme kendskabet til og studiet af ernæringsproblemer", dels at få dansk ernæringsforskning officielt repræsenteret i internationale organer som "International Union of Nutritional Sciences (IUNS)" og "Federation of European Nutritional Sciences (FENS)".