Kommende møder i SfE

Her på siden kan du se kommende arrangementer i Selskabet for Ernæringsforskning.
Tilmelding til de enkelte møder sker nederst på siden, hvor der også er link til de fulde programmer.

Kommende møder

Temamøde maj, 2018 - se nederst på siden

Generalforsamling tirsdag d. 27 februar 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018 & meeting: "Behavioural Interventions towards Plant-based eating"

Tirsdag den 27. februar 2018, kl 16.00-18.00
Auditorium ‘Festsalen’ Bülowsvej 17, Frederiksberg

Kl. 16.00-17.30 – Meeting: Behavioural Interventions towards Plant-based eating

Kl. 17:30-18:00 – Ordinær generalforsamling

 

Deadline for registration was February 20.

Please contact sfe@sfe.dk if you wish to participate. We may have few extra seats available.

MEETING - ”BEHAVIOURAL INTERVENTIONS TOWARDS PLANT-BASED EATING:

16.00 - 16.05: Welcome by Professor Susanne Bügel, President of Danish Nutrition Foundation

16.05 - 16.30: Armando Perez-Cueto, Associate prof., Dep. of Food Science, Uni. of Copenhagen
The experience of working in partnership academia-private sector, its challenges and benefits

16.30 – 16.45: Xiao Zhou, PhD student, Dep. of Food Science, Uni. of Copenhagen
A systematic review of behavioural interventions promoting healthy eating among elderly people

16.45 – 17.00: Short break with snacks and drinks

17.00 – 17.15: Quenia dos Santos, Postdoc, Dep. of Food Science, Uni. of Copenhagen
Nudging using the “dish of the day” strategy does not work for plant based meals in a European sample of adolescents and older people

17.15-17.30: Ninni Kjær Jensen, Master in Food Innovation and Health, Dep. of Food Science, Uni. of Copenhagen
The key factors influencing a transition towards a more plant-based diet and the influence of self-monitoring and weekly goal-setting

The general assembly starts after the last presentation.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning (v. formand, professor Susanne G. Bügel)

3. Regnskab 2017 (v kasserer Cecilie Kyrø)

4. Budgetforslag 2018, herunder fastsættelse af kontingent (v kasserer Cecilie Kyrø)

5. Valg til bestyrelsen. De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg er:

  • Susanne Wolff (ønsker genvalg)
  • Cecilie Kyrø (ønsker genvalg)

6. Valg af en suppleant og et studentermedlem til bestyrelsen

  • Suppleant Aileen Robertsen (ønsker genvalg)
  • Studentermedlem Caroline Sofie Telling Schwanenflügel (ønsker genvalg)

7. Valg af kritiske revisorer

8. Behandling af evt. indkomne forslag til vedtægtsændringer

9. Eventuelt

 

Følg ovenstående link til at komme til side, hvor du kan se program for temamødet samt tilmelde dig.

Temamøde