SfE Rejsefond

Det blev på generalforsamlingen 2010 besluttet at SfE fremover vil bruge 20.000 kroner årligt til en rejsefond
 
Fondens formål er at støtte:

  • Aktiv deltagelse i konferencer hvor ansøgeren præsenterer en poster eller er udvalgt til oral præsentation
  • Et forskningsophold i forbindelse med bachelor- eller specialeprojekt, hvori der indgår projektrelateret arbejde, fx indsamling og analyse af data eller oplæring i metode
  • Meritgivende udvekslingsophold

 
Kravene for at kunne komme i betragtning til rejsefonden:

  1. Du må ikke have færdiggjort din kandidatuddannelse, dog må du gerne søge penge til at præsentere data fra dit bachelor- eller specialeprojekt op til seks måneder efter endt uddannelse, hvis udgifterne ikke kan dækkes fra andre kilder
  2. Du skal være medlem af SfE
  3. Ansøgningen tager udgangspunkt i et ernæringsrelevant emne

Der uddeles årligt to legater á 5.000 kroner, med deadline 1. april og 1. oktober.

Modtagere af rejsefonden vil blive offentliggjort på SfE's hjemmeside. Desuden vil modtagerne få direkte besked via e-mail. Vi gør opmærksom på, at du som modtager af rejsefonden kan/vil blive bedt om at præsentere dine resultater til SfE Rejseaften, der ligger tredje torsdag i januar hvert år. 
 
Ansøgninger skal indeholde følgende:

  1. Begrundet og motiveret ansøgning på maks. en side
  2. Abstrakt på maks. en side
  3. Et budget
  4. En anbefaling fra din vejleder

Ansøgningen sendes til rejsefond@sfe.dk