Temamøder

SfE afholder hvert år temamøde i april eller maj måned. Temamødet afholdes som et et-dagsmøde.