KOMMENDE MØDER

Det årlige temamøde planlagt 27. maj 2020 er aflyst og udskudt til foråret 2021.

Til gengæld byder både sommeren og efteråret på to spændende SfE-events:

Den 8. juni 2020 kl 9:00 lancerer vi to online foredrag med hovedresultaterne fra det store landsdækkende forsknings- og formidlingsprojekt FiSK. Her kan du opdage hvilken fisketype du er og få havfrisk viden om hvordan indtag af fed fisk påvirker børns ernæringsstatus og hjertekarsundhed. Samme dag inviterer lektor Camilla T. Damsgaard, som leder forskningsdelen i FiSK, til en kop online eftermiddagskaffe, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til resultaterne. Mere information kommer snarest.

Den 22. oktober 2020 kl 16.30 afholder vi et spændende møde med internationale foredrag om ´Energy restriction and potential benefits´. Mere information kommer snarest.

 

Tidligere møder

Møder og tilmelding

Læs om SfE's kommende og tidligere arrangementer

Medlemsskab

Bliv medlem af SfE og opnå en række fordele

Eksterne arrangementer

Relevante arrangementer og kurser indenfor ernæring, som afholdes af eksterne i Danmark og i udlandet

Om SfE

Selskabet for Ernæringsforskning blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 21. februar 1967 efter initiativ af Professor dr. Phil. Henrik Dam, som også blev valgt til Selskabets første formand.

Selskabets formål var dels at "fremme kendskabet til og studiet af ernæringsproblemer", dels at få dansk ernæringsforskning officielt repræsenteret i internationale organer som "International Union of Nutritional Sciences (IUNS)" og "Federation of European Nutritional Sciences (FENS)".