TAK FOR ET GODT MØDE

Den 22. oktober kl 16.30 deltog næsten 70 mennesker - både online og fysisk - til inspirerende møde om effekten af kalorieunderskud og periodevis faste på sundhed og aldring. Flere har spurgt om vi kan lægge præsentationer fra dagen på hjemmesiden. Vi er ved at undersøge dette. Mere info følger.  

 

NÆSTE MØDE

Der kommer snarest muligt info om kommende møder.

 

Husk også at følge os på LinkedIn og Facebook :) 

Tidligere møder

Møder og tilmelding

Læs om SfE's kommende og tidligere arrangementer

Medlemsskab

Bliv medlem af SfE og opnå en række fordele

Eksterne arrangementer

Relevante arrangementer og kurser indenfor ernæring, som afholdes af eksterne i Danmark og i udlandet

Om SfE

Selskabet for Ernæringsforskning blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 21. februar 1967 efter initiativ af Professor dr. Phil. Henrik Dam, som også blev valgt til Selskabets første formand.

Selskabets formål var dels at "fremme kendskabet til og studiet af ernæringsproblemer", dels at få dansk ernæringsforskning officielt repræsenteret i internationale organer som "International Union of Nutritional Sciences (IUNS)" og "Federation of European Nutritional Sciences (FENS)".