Generalforsamling og møde om madkultur

Selskab for Ernæringsforskning indkalder til
Ordinær Generalforsamling 2015

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2014
4. Budgetforslag 2015, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg er
bestyrelsesmedlem Rikke Andersen (ønsker genvalg), bestyrelsesmedlem Susanne
Bügel (ønsker genvalg), bestyrelsesmedlem Morten Georg Jensen (ønsker genvalg).
6. Valg af en suppleant og et studentermedlem til bestyrelsen Suppleant Aileen
Robertsen (ønsker genvalg) og ny studentermedlem skal vælges.
7. Valg af kritiske revisorer
8. Behandling af evt. indkomne forslag til vedtægtsændringer
9. Eventuelt

 

Efter Selskab for Ernæringsforsknings generalforsamling inviterer SfE til et
anderledes møde om Madkultur, maddannelse og østers. Der vil blive serveret
østers og et glas dansk speciel øl.