Fedt, kvalitet og hjertekarsygdomme

Medlemsmøde d. 26. februar 2008 kl. 15.30-17.30 i auditorium 2.02 på KU-LIFE

kl. 15.30-16.15:
Erik Berg Scmidt, Professor, overlæge, Dr. Med., Lipidklinikken, Kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus
"Marine n-3 fedtsyrer og iskæmisk hjertesygdom"

kl. 16.35-17.10:
Anette Due, Postdoc, Institut for Human Ernæring, KU-LIFE
"MUFOBES - MUFA og overvægt: en sammenligning af tre kosttyper på vægtudvikling og risiko for hjertkarsygdomme"

kl. 17.10-17.45:
Camilla Trab Damsgaard, PhD studerende, Institut for Human Ernæring, KU-LIFE
"Effekten af fiskeolie på risikomarkører for hjertekarsygdom og inflammation hos raske unge mænd"