GENERALFORSAMLING og MØDE OM KOSTTILSKUD

Generalforsamling onsdag d. 24. februar kl. 15.30-16.00.

Efterfølgende er der 3 foredrag under den samlede titel:
"Aspekter af kosttilskud" kl. 16-18
 

Selskabet for Ernæringsforskning indkalder til Ordinær Generalforsamling 2010

Onsdag den 24. februar klokken 15.30-16:00 i auditoriet 3-13
på LIFE, KU Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2009
4. Budgetforslag 2010, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
De 3 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er Jesper Hallund, Mette Kristensens og
Susanne Wolff. Alle ønsker genvalg.
Valg af bestyrelsesmedlem til bestyrelsen
Mads Rosenkilde træder ud af bestyrelsen og der skal findes et nyt medlem.
6. Valg af kritiske revisorer
7. Eventuelt

Selskabet for Ernæringsforskning indkalder til medlemsmøde om:
Aspekter af kosttilskud
Onsdag den 24. februar klokken 16.00-18:00 i auditoriet 3-13
på LIFE, KU Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg.
Mødeprogram
16.00-16.30 Kristian Overgaard (Århus Universitet): Kosttilskud og fysisk aktivitet
16:30- 17.00 Sjurdur Olsen (Center for Føtal Programming, Statens Serum
Institut): Brug af kosttilskud blandt danske gravide
17:00-17:30 Lotte Lauritzen/Laurine Schram (Københavns Universitet): Myth
Busters: Essential Fatty acid supplements.
17:30-18:00 gå hjem sandwich