Generalforsamling og møde om Energy Expenditure and Appetite Control

Selskabet for Ernæringsforskning indkalder til
Ordinær Generalforsamling 2013 

Onsdag den 27. februar klokken 16.00 - 16.30 i A2-70.03 (3-13)
KU Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2012
4. Budgetforslag 2013, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg er bestyrelsesformand Susanne Bügel (ønsker genvalg), bestyrelsesmedlem Lotte Lauritzen (ønsker genvalg), bestyrelsesmedlem Rikke Andersen (ønsker genvalg) og suppleant Aileen Robertsen (ønsker genvalg)
6. Valg af en suppleant og et studentermedlem til bestyrelsen
7. Valg af kritiske revisorer
8. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændring
9. Eventuelt
Ad 8)
Bestyrelsen for Selskabet for Ernæringsforskning fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer;
§ 5 stk. 1: Nugældende vedtægt:
Bestyrelsen for selskabet består af 6 medlemmer, en studenterrepræsentant
(kandidatstuderende) og en suppleant. Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode, dog vælges studenterrepræsentanten og suppleanten for et år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt, således at hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert lige årstal.
§ 5 stk.1: Forslag til ændring
Bestyrelsen for selskabet består af 6-8 medlemmer, en studenterrepræsentant
(kandidatstuderende) og en suppleant. Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode, dog vælges studenterrepræsentanten og suppleanten for et år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt, således at hhv. 3-4 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert ulige år og 3-4 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert lige årstal.

Efter Generalforsamlingen følger medlemsmødet kl. 16.30-18.00: 
This part of the meeting will be held in English 
16.30: (45+15 min) Prof John E. Blundell: ‘Energy Expenditure and Appetite Control’
17.30: (20+10 min) Postdoc Mads Rosenkilde: ‘Effect of training dose on the degree of compensation and appetite regulation’
 
Alle er velkomne (også ikke-medlemmer) Mødet og sandwich er gratis!