Generalforsamling og møde om Frugt på arbejdspladser

Generalforsamling 2011


Har frugt på arbejdspladser en rolle i forebyggelse af overvægt og fedme?
 
Inge Tetens, professor, Afdelingen for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet
 
Arbejdspladser er oplagte steder at gennemføre sundhedsfremmende tiltag. I forbindelse med det EU-støttede projekt ISAFRUIT gennemførte vi interventionsstudier i både Danmark og England for at undersøge effekterne af indførelse af frugtordninger på den samlede daglige indtagelse af frugt, på det daglige kostindtag og på parametre som vægt, blodtryk mm. Disse studier og deres resultater vil blive præsenteret.
 
Kan man fastholde en intervention på en arbejdsplads kantine?
 
Anne Vibeke Thorsen, PhD, videnskabelig assistent, Afdelingen for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet
 
Formålet med min Ph.d. afhandling var at bidrage til at fremme sund kost på arbejdspladser ved at udvikle en dybere forståelse af den langsigtede effekt af tiltag i arbejdspladskantiner. Afhandlingen analyserede den længerevarende effekt af at øge forbruget af frugt og grønt på fem vidt forskellige arbejdspladser. Analysen benyttede en kombination af social formning og et arbejdspladspolitisk perspektiv som teoretisk grundlag for at forstå formningen og forankringen af sådanne tiltag.