Fuldkorn – fuld af korn og sundhed

Levnedsmiddel- Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 87
selskabet DK-1780 København V levs_fts@ida.dk
Telefon 33 18 48 48

Torsdag 27. november 2008, kl. 13.00 – 17.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31 - 33, København

I samarbejde med Selskabet for Ernæringsforskning

Fuldkorn skal have førsteprioritet. Danskerne har ikke hørt noget om det endnu. Men 2009´s store indsats om fuldkorn er allerede skudt i gang, og har været det i månedsvis. Men hvordan er det muligt at forvandle en gammel, tør og kedelig ingrediens til en ny trendy sundhedsbølge – og hvad kan fuldkorn i forhold til ernæring, sundhed og produktudvikling?
Helt utraditionelt har et nyt Fuldkornspartnerskab, der blandt andet består af Fødevarestyrelsen,patientorganisationer, Dansk Industri, Landbrugsraadet og en række førende producenter, valgt at arbejde målrette med fuldkorn. Helt specifikt arbejder partnerskabet for, så der kommer flere og bedre fuldkornsprodukter på markedet så det bliver lettere at træffe det sunde fuldkornsvalg. Målet er at få danskerne til at spise mere fuldkorn. Kun 6 pct. af danskerne spiser nok fuldkorn, og der er et stort potentiale i at få danskerne il at spise mere fuldkorn fordi det er sundt og forebygger en række livsstilssygdomme.
Mødet vil bidrage nye forskningsresultater på banen om fuldkorn og brød – samt give input til
hvordan sundhedskampagner kan gribes an på en ny måde.

Program
13:00 Velkommen
v/ Grethe Andersen, LEVS
13:05 Resultater af Kulturanalysen
v/ Gry Skrædderdal Jakobsen
13.35 Fuldkorn – definition, anbefaling og indtag
v/ Anja Biltoft-Jensen og Heddie Majborn, Fødevareinstituttet, DTU
14:00 Brødindustriens erfaringer med udvikling af fuldkornsprodukter
v/Kaare Lustrup, udviklingschef, Lantmannnen
14.30 Pause med smagsprøver på fuldkorn
15:00 Det sundhedsvidenskabelige grundlag for fuldkornsanbefalingerne
v/ Lars Ovesen2
15.40 Fuldkorn og kræft i forskningsprojektet HELGA
v/ Anja Olsen, Kræftens Bekæmpelse
16.05 Forskningsprojektet Healthgrain.
v/ Mette Kristensen, Institut for Human Ernæring, KU - Life
16.30 Fuldkornskampagnen
v/ Regitze Siggaard, Partnerskabsansvarlig for fuldkornspartnerskabet
17:00 Afslutning
v/ Mette Kristensen, Selskabet for Ernæringsforskning

Deltagerafgift:
Kr. 300 for medlemmer af IDA & LEVS. 75 kr. for IDA-studerende og ledige IDA-medlemmer samt andre
studerende. Kr. 450 for øvrige.
Deltagelse i henhold til IDAs regler.´

Bemærk! Medlemmer af Selskabet for Ernæringsforskning skal melde sig til Mette Kristensen på
mail: mekr@life.ku.dk, da foreningen dækker deltagerudgiften. Tilmelding er bindende.

Tilmelding:
Tlf. 33 18 48 18 eller elektronisk på IDA.dk – møde nr. 81597 senest 24. november 2008.
Husk, du skal være logget på ida.dk for at tilmelde dig elektronisk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen