Gluten - immunologisk baggrund og sammenhæng med diabetes

Selskabet for Ernæringsforskning har planlagt et møde omkring gluten, hvor vi vil komme ind på forskellige aspekter ved gluten. Foredragsholdere bliver Steffen Husby og Karsten Buschard.

Mødet vil blive afholdt d. 30. september fra 16-18 i aud. 3.13, på KU-life og programmet er følgende:

16.00-16.45: Professor Steffen Husby, Pædiatrisk Afdeling H, Odense Universitetshospital

Titel: Gluten og cøliaki, klinisk og immunologisk baggrund

Appetizer: Gluten-indtag udløser symptomer på cøliaki. Specifikke dele af gluten især i gliadin-fraktionen er ansvarlige. I de sidste 10-20 år er der sket en markant udvikling af forståelsen af den immunologiske baggrund for cøliaki. Sygdommen er hyppigt forekommende, har autoimmune karakteristika og påvirker flere organer frem for udelukkende at være en tarmsygdom.

16.45-17.00: Pause

17.00-17.45: Professor i Eksperimentel patologi overlæge, dr.med. Karsten Buschard,
Bartholin Instituttet, Diagnostisk Center

Titel: Gluten og tarmfunktion/diabetes

Appetizer: Type 1 diabetes (T1D) optræder med en af verdens højeste hyppigheder i de nordiske lande, hvor mellem 1 og 2% af alle nyfødte på et tidspunkt i livet udvikler sygdommen. Det er velkendt at T1D patienter oftere har glutenoverfølsomheds sygdom (cøliaki) end baggrundsbefolkningen, men først for nylig er det blevet klart, at langt de fleste patienter, der har begge sygdomme, først får diabetes og siden cøliaki; cøliakipatienter får glutenfri kost, der i dyremodeller forhindrer udviklingen af T1D.
Også ved Type 2 diabetes og ved metabolisk syndrom kan gluten indtag tænkes at spille en rolle. Gluten øger tarmpermeabiliteten, hvorved flere bakterietoxiner kan optages og måske danne grundlag for en low-grade inflammation som ses ved de nævnte sygdomme.