SfEs fortrolighedspolitik

Medlemmer:

  • Vi indsamler og opbevarer data vedr. vores medlemmers navn, arbejdssted samt email-adresse. 
  • Vi anvender disse informationer til at holde kontakt med vores medlemmer
  • Såfremt man ønsker at få oplyst hvilke data vi har eller at blive slettet i vores medlemskartotek, så kontakt venligst sfe@sfe.dk

Tilmeldte til møder:

  • Vi indsamler og opbevarer data vedr. navn, arbejdssted samt email-adresse for tilmeldte
  • Vi anvender disse informationer til at holde kontakt med deltagerne samt for at have en fornemmelse for, hvem der deltager i vores arrangementer
  • Såfremt man ønsker at få oplyst hvilke data vi har eller at blive slettet i vores fortegnelse over deltagere til møder, så kontakt venligst sfe@sfe.dk