Selskabets historie

 

Formænd gennem tiden 

2020-2023 Lektor Camilla T. Damsgaard

2011-2019  Prof. Susanne Gjedsted Bügel

2008          Prof. Harald Severin Hansen

2001          Forskningchef Inge Tetens

1993          Læge Lars Ovesen

1981          Prof. Dr. Phil. Erik Aaes-Jørgensen

1979          Overlæge Dr. Med. Erling S. Olesen

1976          Prof. Dr. Phil. Erik Aaes-Jørgensen

1975          Prof. Dr. Phil. Henrik Dam

1971          Prof. Dr. Phil. Erik Aaes-Jørgensen

1967          Prof. Dr. Phil. Henrik Dam

Selskabet for Ernæringsforskning blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 21. februar 1967 efter initiativ af Professor dr. Phil. Henrik Dam, som også blev valgt til Selskabets første formand.

Selskabets formål var dels at 'fremme kendskabet til og studiet af ernæringsproblemer', dels at få dansk ernæringsforskning officielt repræsenteret i internationale organer som "International Union of Nutritional Sciences (IUNS)" og "Federation of European Nutritional Sciences (FENS)".

Selskabet var indtil 1983 tilknyttet Biologisk Selskab gennem fælles medlemsskab, kontingent og mødeaktiviteter, men har herefter været et selvstændigt selskab med egne vedtægter. Medlemmerne har siden 1983 repræsenteret alle aspekter af dansk ernæringsforskning- og undervisning.

Mødehyppigheden var i starten på cirka otte møder om året, primært som forelæsninger af internationalt anerkendte danske og udenlandske forskere, og fra 1981 holdtes der en til to gange årligt temamøder. I 1992 afholdtes selskabets 25års jubilæum med en række specielle foredrag of symposier. Siden 1995 har selskabet arrangeret videnskabelige årsmøder med inviterede talere og frie foredrag.