N6-PUFA and cancer

24 Oktober: 

Program:
17.00-17.05: Welcome by Susanne Bügel, SfE
17.05-17.15: N-6 PUFA and CVD risk by prof. Arne Astrup, NEXS
17.15-18.00: N-6 PUFA and Breast cancer risk by Professor Duo Li, Department of Food Science and Nutrition, Zhejiang University, China
18.00-18.30: Networking sandwich and beveragesProgra,
Nye analyser af samtlige relevante lodtrækningsstudier, der har sammenlignet mættet fedt med flerumættet fedt på blodpropper og død hos personer med eksisterende åreforkalkningssygdom blev publiceret her i foråret i BMJ. Disse studier stiller spørgsmålstegn ved fordelen ved at skifte mættet fedt ud kun med flerumættet af n-6 typen, fremfor en kombination af n-6 og n-3 i kombination; snarere er der holdepunkter for at en sådan udskiftning vil øge forekomsten af hjertekarsygdom og død. Andre forskere mener, at der på ny bør sættes fokus på om forholdet mellem n-6/n-3 er blevet for højt i kosten i den vestlige verden, primært som følge af et stort forbrug af n-6 PUFA uden eller med meget lavt indhold af n-3. Flere studier finder, at en lav n-3/n-6 ratio er associeret med psykiske lidelser som depression, samt forskellige kræftformer, især brystkræft hos kvinder (Ramsden et al., 2011; Lorgeril &Salén, 2013).

Dagens kinesiske forsker har gennemført et systematisk review og meta-analyse af observationelle studier og brystkræft, og vil på mødet fremlægge resultaterne

Together with the OPUS Center the Danish Nutrition Society invites to seminar about: n-6 PUFA and cancer risk

Programme:
17.00-17.05:
Welcome by Susanne Bügel, SfE

17.05-17.15: 
N-6 PUFA and CVD risk by prof. Arne Astrup, NEXS

17.15-18.00: 
N-6 PUFA and Breast cancer risk by Professor Duo Li, Department of Food Science and Nutrition, Zhejiang University, China

18.00-18.30: 
Networking sandwich and beverages

Date: Thursday 24. October 2013, 17.00 – 18.30
Place: SCIENCE-KU, Frederiksberg Campus Thorvaldsensvej 40, Lokale/room A2-70.04/ Bygning/building 2-70

All are welcome (including non-members)
The meeting is free of charge, but registration is mandatory.
Registration before 21. October 2013. Click HERE