Årsmødet 2012

Torsdag d. 26. april 2012 

12.00-13:00 Registrering – Kaffe/te og sandwich

______________________________________

13.00-13.10 Velkomst 
Susanne Bügel, Formand for Selskabet for ernæringsforskning
______________________________________
  
Resultater og status fra børnesundhedsstudiet OPUS: Optimal trivsel, udvikling og sundhed for danske børn gennem en sund Ny Nordisk Hverdagsmad


Chair: Rikke Andersen og Lotte Lauritzen 

13.10-13.40 Skolemadsinterventionen (foreløbig titel) 
Camilla Trab Damsgaard, KU-LIFE

13.40-14.10 D-vitamin status hos danske skolebørn (foreløbig titel) 
Rikke Agnete Petersen, KU-LIFE


14.10-14.40 Forekomst af overvægt hos danske skolebørn (foreløbig titel) 
Stine-Mathilde Dalskov , KU-LIFE


14.40-15.00 Kaffepause

15.00-15.30 Fysisk aktivitet hos skolebørn (foreløbig titel) 
Mads Fiil Hjort , KU-LIFE

15.00-16.00 SHOPUS (foreløbig titel) 
Sanne Jellebjerg Poulsen, KU-LIFE

16.00-16.30 Kaffepause
 
____________________________________

”Fiskeolie – Er der stadig ingen ben i det?” 
Effekten af fiskeolie tilskud hos børn, unge og voksne 

Chair: Mette Kristensen og Susanne Bügel 

16.30-17.00 n-3 LCPUFA og CNS funktion: Teoretisk baggrund og nye resultater om appetit 
Lotte Lauritzen, Signe Damsbo-Svendsen & Mia Dybkjær Rønsholdt, KU-LIFE

17.00-17.30 n-3 LCPUFA status, koncentration og indlæring hos danske skolebørn i OPUS Skolemadsprojekt 
Louise Bergmann Sørensen, KU-LIFE

17.30-18.00 n-3 LCPUFA-status, fysisk aktivitet og markører for metabolisk syndrom i OPUS Skolemadspilotprojekt 
Camilla Trab Damsgaard, KU-LIFE

_____________________________________

19.00-20.30 Middag

20.30 En Krammer eller en Lammer Inspirationsforedrag om sundhedskommunikation og sundhedsparadokset ved Mari-Louise Jonsson Strategisk Direktør på Envision
____________________________________

Fredag d. 27. april 2012 
 
8.00-9.00 Morgenmad
 
Frie foredrag 
 
Chair: Aileen Robertsen og Cecilie Kyrø 
 
9.00-9.20 Validering af et web baseret FFQ Freja Drumm-Hakim og Anne Ahrendt Bjerregaard
 
9.20-9.40 Spædbørn (foreløbig titel) Ulla Holmboe Gondolf, Fødevareinstituttet, DTU
 
9.40-10.00 Endnu Ikke fastlagt 
 
10.00-10.30 Kaffepause