Generalforsamling 2008

Dagsorden til generalforsamlingen d. 26.februar kl. 15-15.30 i aud. 2.02 på KU-LIFE:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2007
4. Budgetforslag 2008, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
De 3 bestyrelsesmedlemmer der er på valg er formand Inge Tetens, kasserer Agnes Pedersen og memig medlem Mette Kristensen. Inge Tetens og Agnes Pedersen ønsker ikke genvalg. Mette Kristensen stiller op til genvalg.
6. Valg af suppleant og 1 studentermedlem til bestyrelsen
Susanne Wolff er på valg som suppleant og Mads Rosenkilde er på valg som studentermedlem. Begge stiller op til valg til bestyrelsen.
7. Valg af kritiske revisorer
8. Evt.